Посланието което носи един детайл, зависи от начина му на представяне.
  • Аранжиране на витрини